Chính Sách Bảo Hành

 

VIETNAMESE

Các sản phẩm của Freemie được bảo hành có giới hạn. Nếu có gì sai sót chúng tôi muốn được giúp đỡ. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại: 

Fanpage : facebook.com/freemievietnam

Hotline : 097 888 3737

 

Máy Hút Sữa  Freemie  được đảm bảo chống lại các khuyết tật về vật liệu và tay nghề trong thời gian một năm sử dụng bình thường kể từ ngày mua. Việc sử dụng bình thường được định nghĩa là ba lần hút sữa, mỗi lần 20 phút mỗi ngày trong một năm. 

Freemie  Collection Cup được đảm bảo chống lại các khuyết tật về vật liệu và tay nghề trong thời gian 60 ngày kể từ ngày mua. 

Bảo hành chỉ có thể được yêu cầu tại quốc gia mua hàng và không bao gồm việc sử dụng sai mục đích, lạm dụng, tai nạn, thay đổi hoặc hao mòn trong quá trình sử dụng. 

 Để yêu cầu bảo hành, vui lòng gửi email và bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ
 • Bằng chứng mua hàng (hóa đơn, biên lai, phiếu đóng gói)
 • Mô tả vấn đề 
 • Số #Lot (tìm thấy dưới đáy hộp )
 • Số Series của máy  (tìm thấy ở mặt sau của máy bơm nếu có)
 • Hình ảnh hoặc video về mặt hàng bị hư hỏng (nếu có)

 

Đại lý Freemie thường sẽ phản hồi trong vòng 24 đến 48 giờ để giải quyết mọi vấn đề. 

Freemie products come with a limited warranty. If something is wrong we want to help. Contact our customer support at: 

admin@freemie.vn

ENGLISH : 

Freemie Pumps are guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of one year of normal use from date of purchase. Normal use is defined as three 20-minute pump sessions per day for one year. 

 

Freemie Collection Cups are guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 60 days from date of purchase. 

 

Warranty can only be claimed in country of purchase, and does not cover misuse, abuse, accidents, alteration, or excessive wear and tear. 

 

To make a warranty claim please send an email and include:

 

 • Your Name
 • Address
 • Proof of Purchase (invoice, receipt, packing slip)
 • Description of problem 
 • Lot Number (found on bottom of pump/cup box)
 • Pump Serial Number (found on back of pump if applicable)
 • Picture or video of damaged item (if applicable)

 

A Freemie Agent will typically respond in 24 to 48 hours to resolve any issue.