Sản phẩm khuyến mãi

-26%
 Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Cao Cấp - USA  Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Cao Cấp - USA
1,600,000₫ 2,150,000₫
 Đệm Lòng Phễu Freemie Fitmie  Đệm Lòng Phễu Freemie Fitmie
390,000₫
-14%
 Màn Chặn Sữa Barrier cho Freemie Closed System Cups  Màn Chặn Sữa Barrier cho Freemie Closed System Cups
285,000₫ 333,000₫
-33%
 Máy Hút Sữa Rảnh Tay - Di Động Freemie Independence- Dòng Cao  Máy Hút Sữa Rảnh Tay - Di Động Freemie Independence- Dòng Cao
4,000,000₫ 6,000,000₫
-31%
 Máy Hút Sữa Rảnh Tay - Di Động Freemie Liberty  Máy Hút Sữa Rảnh Tay - Di Động Freemie Liberty
4,800,000₫ 7,000,000₫
-19%
 Ống Silicon Cho Cup Freemie Closed System  Ống Silicon Cho Cup Freemie Closed System
125,000₫ 154,000₫
-18%
 Van mỏ vịt bộ Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Open System (2017)  Van mỏ vịt bộ Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Open System (2017)
90,000₫ 110,000₫
-12%
 Vỏ Cups thay thế cho bộ Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Closed System  Vỏ Cups thay thế cho bộ Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Closed System
250,000₫ 285,000₫