Danh sách máy hút sữa tương thích với Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie

Danh sách máy hút sữa tương thích với Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie

Danh sách máy hút sữa tương thích với Cup Hút Sữa Freemie

Freemie Tương Thích Nhiều loại máy hút sữa khác nhau trên thị trường. Những máy có trong danh sách được FDA đánh giá là hoạt động tốt với Cup Hút Sữa Freemie.

Đa số máy không có trong danh mục tương thích đều có thể gắn vào Cup Freemie nhưng bạn cần phải thử trước tại Đại lý Phân Phối để đảm bảo rằng bạn dùng được Cup.

← Bài trước Bài sau →