Cách lắp ráp Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Closed System

Cách lắp ráp Cup Hút Sữa Rảnh Tay Freemie Closed System

CÁCH LẮP RÁP CUP HÚT SỮA RẢNH TAY FREEMIE CLOSED SYSTEM COLLECTION CUPS BẰNG HÌNH ẢNH THẬT

BƯỚC 1. LẮP MÀN CHẶN SỮA VÀO PHỄU.

BƯỚC 2: LẮP VAN CƠ SỞ VÀO PHỄU

BƯỚC 3 : LẮP VAN SILICON VÀO VAN CƠ SỞ

BƯỚC 4: RÁP VỎ CUPS :

BƯỚC 5: GẮN DÂY HƠI


HÌNH ẢNH LẮP RÁP TỔNG QUÁT :

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

← Bài trước Bài sau →